Podcast: Victor Skimmeland er Preacher.no

Victor Skimmeland is PREACHER.no. Former missionary and current evangelist preaches and teaches life changing messages to non-religious listeners.

Listen on:

  • Podbean App

Episodes

Sunday Jun 07, 2020

Det er livsfarlig å ikke handle på Guds ord. Kristne som sier at det ikke er nødvendig å gjøre det du konkret har fått tiltale om, er som Peter. Da Peter ville ‘redde’ Jesus fra korsfestelsen.
– Vik bak meg, Satan, ropte Jesus til Peter.
Påskevandringen er over, og MANDAKTen er tilbake i ukentlig rytme.

Sunday May 31, 2020

Da dagen for pinsa kom, sju uker etter at Jesus var stått opp fra de døde, var alle de troende samla.
Det som skjedde nå, overraska ikke bare alt folket i Jerusalem. Selv de som trodde, blei overvelda da Den hellige ånd kom. Plutselig snakka de alle språkene som turistene i byen hadde som morsmål!

Monday May 25, 2020

Jesus hadde reist, og vennene hadde fått beskjed om å vente. Ikke noe mer. Men apostlene måtte velge en erstatter for Judas. De gjorde det eneste fornuftige, syntes de – de samlet seg for å be. Så handlet de.
Nå satt Lucius og Paulus igjen og gransket skriftene som skulle bli til den første kirkehistorien. De diskuterte Apostlenes gjerninger.

Thursday May 21, 2020

Det var denne dagen for noen år siden at Jesus forlot disiplene og reiste opp til Himmelen. Paulus og Lucius diskuterer hva som skjedde mens de venter på båten som går til Rom. Selvfølgelig snakket de sammen om bøkene Lucius samlet nå - de som senere skulle bli kjent for hele verden gjennom Lukasevangeliet og Apostlenes gjerninger.

Wednesday May 20, 2020

Det var kvelden før Kristi Himmelfartsdag, og Paulus og Lucius lå ennå i havn på Malta og ventet på transporten videre til Rom.
Selvfølgelig snakket de sammen om bøkene Lucius samlet nå - de som senere skulle bli kjent for hele verden gjennom Lukasevangeliet og Apostlenes gjerninger.

Sunday May 03, 2020

Flere av disiplene har reist fra Jerusalem og tatt turen opp til Tiberias, der mange av dem kom fra. Men Jesus blei ikke borte av den grunn.
Bli med på Peter og Johannes når de møter Jesus i denne Påskevandring EKSTRA fra Victor Skimmeland er Preacher.no.

Sunday Apr 26, 2020

Det er på ny ukas første dag. Det har gått to hele uker siden Jesus stod opp. Flere av kvinnene som fulgte Jesus, og hele ti av disiplene, hadde nå sett Ham. Men ikke Tomas...
Jula varer helt til påske, og påska varer helt til... pinse. I de nærmeste ukene gir vi ut ekstra MANDAKTer i kjølvannet av Jesu oppstandelse. Følg med. Mye har du aldri hørt før.

Monday Apr 13, 2020

Påska er over i det vi kaller den kristne verden. I Norge markerer vi andre påskedag. Du og jeg – la oss snu litt på det. Bli med og treff noen som har møtt Jesus.
Dessuten: Ti kjappe, håndfaste argumenter som ikke lar seg så lett avvise. I hvert fall ikke om du er ærlig. Pluss, en utfordring.
Årets påskevandring gjorde du sammen med Victor Skimmeland er Preacher.no.

Saturday Apr 11, 2020

Hvor var liket til Jesus? Vaktene lå utslåtte ved teltet oppe på gravlunden. Maria Magdalena var hysterisk og ropte usammenhengende idet Johannes og Peter kom fram til graven.
Årets påskevandring gjør du sammen med Victor Skimmeland er Preacher.no. Du finner meg også på blogg og Facebook.

Friday Apr 10, 2020

Jesus havnet ikke på søpla, men ble lagt i en lånt grav. I dag, på sabbaten var alt stille. Prestene fikk likevel ikke ro. Tenk om noen stjal liket og påstod han hadde stått opp? Judas hadde jo ombestemt seg da Jesus ble dømt for blasfemi.
Årets påskevandring gjør du med Victor Skimmeland er Preacher.no.

Copyright 2020 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320