Sunday Apr 26, 2020

MANDAKTen Spesial: Påskevandring 11—Ekstra om Tomas

Det er på ny ukas første dag. Det har gått to hele uker siden Jesus stod opp. Flere av kvinnene som fulgte Jesus, og hele ti av disiplene, hadde nå sett Ham. Men ikke Tomas...

Jula varer helt til påske, og påska varer helt til... pinse. I de nærmeste ukene gir vi ut ekstra MANDAKTer i kjølvannet av Jesu oppstandelse. Følg med. Mye har du aldri hørt før.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2020 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320