Wednesday May 20, 2020

MANDAKTen Spesial: Påskevandring 13—Kvelden før Himmelfart

Det var kvelden før Kristi Himmelfartsdag, og Paulus og Lucius lå ennå i havn på Malta og ventet på transporten videre til Rom.

Selvfølgelig snakket de sammen om bøkene Lucius samlet nå - de som senere skulle bli kjent for hele verden gjennom Lukasevangeliet og Apostlenes gjerninger.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2020 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320