Monday May 25, 2020

MANDAKTen Spesial: Påskevandring 15—Lukas og Paulus

Jesus hadde reist, og vennene hadde fått beskjed om å vente. Ikke noe mer. Men apostlene måtte velge en erstatter for Judas. De gjorde det eneste fornuftige, syntes de – de samlet seg for å be. Så handlet de.

Nå satt Lucius og Paulus igjen og gransket skriftene som skulle bli til den første kirkehistorien. De diskuterte Apostlenes gjerninger.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2020 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320