Tuesday Apr 07, 2020

MANDAKTen Spesial: Påskevandring 5—Onsdag

Onsdag i påskeuka er siste dag Jesus kan jobbe. Nå må mye skje fort. For jødene starter skjærtorsdag allerede klokka seks i kveld, og nattverden skal innstiftes. Det er nå eller aldri.

Jesus bestemmer seg for å fortelle folket om de siste tider. Får vi høre om corona-viruset? Får vi høre om verdens ende. Eller – er det bare enden for Jesus, som prestene og fariseerne har planlagt.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2020 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320